Start samenwerking Kinderopvang Catent

Start samenwerking Kinderopvang Catent

Met ingang van het nieuwe schooljaar realiseren wij dagopvang voor kinderen vanaf 0-4 jaar alsook buitenschoolse opvang onder ‘de vlag’ van Kinderopvang Catent.

De dagopvang en de buitenschoolse opvang krijgen daarmee een sterke verbinding met het onderwijs op onze school. De aansturing van Kinderopvang Catent ligt namelijk in dezelfde handen als de aansturing van onderwijs Catent. Dit zorgt dat we in staat zijn om richting kinderen een sterke ononderbroken ontwikkeling te realiseren. Kinderen groeien tevens makkelijker in ‘het wel en wee’ van het onderwijs van de school in, en de ontwikkel- en onderwijsbehoefte van de kinderen zijn voor degenen die in dat onderwijs werken sneller en eerder in beeld.

U kunt hier meer informatie vinden en uw kind vrijblijvend aanmelden voor kinderdagopvang of buitenschoolse opvang.