woensdag 29 januari 2020 Onze SchoolVoorschool St Franciscus
 
Voorschool St. Franciscus

Sinds januari 2018 is de Voorschool met haar peutergroep begonnen in de basisschool Sint Franciscus.

De voorschool is onderdeel van Stichting Peuterwerk.

De kinderen hebben de leeftijd tussen 2 en 4 jaar. Een groep van maximaal 14 kinderen met 2 leidsters.
Pedagogisch medewerkers zijn:

Ellie de Vries en Anneke Steffens
Vrijwilligster: Tineke Wenneker


De voorschool is geopend op;
Maandagmorgen 8.15 - 12.00 uur

Dinsdagmorgen 8.15 – 12.00 uur

Donderdagmiddag 13.00-15.30 uur

 

We beginnen elke ochtend met een inloop. Ouders kunnen bij de leidsters terecht voor eventuele vragen en/of mededelingen. Na het afscheid nemen starten we de dag. De kinderen komen samen in de kring. We praten over het thema, zingen samen liedjes en lezen boeken voor. Daarna vinden er activiteiten plaats; spelen in de verschillende hoeken of werken aan een knutselwerk. Bij goed en droog weer spelen we heerlijk buiten. Ook wordt er samen gegeten en gedronken.

Op de voorschool vinden we het belangrijk dat de peuter het naar zijn/ haar zin heeft. Want dan kan hij/ zij zich spelenderwijs goed ontwikkelen! We gebruiken daarvoor het programma PUK. Dit programma bereidt de peuters op een leuke, speelse én leerzame manier voor op de basisschool. Met de voorschool in de basisschool wordt de stap naar groep één van de basisschool voor kinderen nog gemakkelijker. Er is een nauwe samenwerking met de basisschool en overleg met de leerkracht van groep 1. Samen met vriendjes en vriendinnetjes (2 tot 4 jaar) kan uw kind genieten op de voorschool.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorschool: Tel. 06 – 51548116
E-mail: sintfranciscus@stichtingpeuterwerk.nl of contact opnemen met Stichting Peuterwerk Emmen

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT