woensdag 29 januari 2020 Onze SchoolSchooldocumentenSchoolgids 2018-2019
 

Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen in de school hetzelfde klimaat aantreffen
als thuis. Ze mogen verwachten dat de school goed onderwijs geeft.
Kwaliteit, identiteit en schoolklimaat zijn in hoofdzaak bepalend voor het gezicht
van de school.
In deze schoolgids willen we uiteenzetten wat ouders en kinderen in hoofdlijnen van
ons mogen verwachten en wat wij van ouders verwachten.
Goed en intensief overleg tussen leerkrachten en ouders vinden wij heel belangrijk.
In goede samenwerking en harmonie kunnen de aan ons toevertrouwde kinderen die
kansen krijgen die horen bij goed en eigentijds onderwijs.
De Sint Franciscusschool wil zich bijzonder graag inzetten voor die kinderen en hun ouders.

Veel informatie is opgenomen in deze schoolgids.
U kunt de schoolgids in zijn geheel bekijken door op schoolgids 2018-2019  te klikken.

Uiteraard geeft deze gids niet antwoord op alle mogelijke vragen.
Mochten er na het lezen van deze gids nog onduidelijkheden zijn, dan is men op school
van harte bereid om mondeling het een en ander toe te lichten. 

Schoolgids St. Franciscus 2018-2019
Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT