woensdag 29 januari 2020 Onze SchoolOrganisatieNieuwe leerlingen
 
          
            Aanmeldprocedure  basisschool,  St. Franciscus, Weiteveen.

 


    Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan.
    T.a.v. de inschrijving zal de volgende procedure plaatvinden.

    Omdat wij ieder kind zo goed mogelijk passend onderwijs willen geven, moet de

    school van te voren van elke nieuwe leerling zich een zo goed mogelijk beeld vormen.

 

1.    Kennismakingsgesprek

 

In dit gesprek staat de kennismaking centraal.

Kennismaking van de ouders met de school en andersom.

De directeur / leerkracht vertelt over het onderwijs op school en de ouders vertellen het één en ander over het kind, de verwachtingen die ze van school hebben en wat de ouders denken wat het kind nodig heeft, als hij / zij op de St. Franciscusschool komt.

De ouders ontvangen de schoolgids en de activiteitenkalender en een aanmeldingsformulier.

 

2.    Aanmeldingsformulier

 

Na het gesprek of op verzoek ontvangt u een aanmeldingsformulier.

Op dat formulier kunt u aangeven hoe uw kind zich op verschillende gebieden heeft ontwikkeld.

Ouders zijn verplicht om alle informatie die nodig is voor het onderwijs te verstrekken.

Het is van groot belang dat dit formulier naar waarheid wordt ingevuld, zodat

uw kind ook het onderwijs krijgt wat het nodig heeft.

Dit formulier wordt door de directeur en de coördinator leerlingenzorg bekeken en

vervolgens zijn er twee opties, namelijk:

·      Het kennismakingsgesprek en het aanmeldformulier geven aanleiding om te 
    verwachten dat onze school uw kind zonder extra ondersteuning een passend 
    onderwijsaanbod kan bieden.

    uw kind wordt ingeschreven.

 

·      Uit het kennismakingsgesprek en het aanmeldingsformulier wordt duidelijk dat uw 
    kind specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften heeft.

    In dit geval zullen we u uitnodigen voor een extra gesprek om samen met u in beeld
    te brengen om welke specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften het gaat
    en wat er voor nodig is om deze te kunnen bieden.

    Bij dit gesprek kunnen wij ondersteunend worden door een externe deskundige.

    Vervolgens wordt bekeken in hoeverre wij als school dit, eventueel met behulp van
    een ondersteuningsarrangement, kunnen bieden.

    Mocht blijken dat onze school onvoldoende in staat lijkt om tegemoet te komen aan de
    onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften van uw kind,

    dan zullen we samen met u kijken naar een andere passende school.

 

         
     De aanmeldingsprocedure mag maximaal 10 weken in beslag nemen.

                     

                           

3.    Inschrijfformulier

 

           Als uit het aanmeldingsformulier of uit verdere gesprekken is gebleken dat uw  

           kind op de Sint Franciscusschool geplaatst kan worden, ontvangt u een

           inschrijfformulier.  Hiermee maakt u de inschrijving van uw kind definitief.

   

4.    Informatieavond voor nieuwe kleuters

 

          Als uw kind ingeschreven mag worden, wordt u uitgenodigd voor een     

          informatieavond samen met ouders van een aantal nieuwe kleuters, die op  

          (korte)  termijn de start gaan maken van hun basisschoolperiode.

          Tijdens deze informatieavond vertellen de leerkrachten van groep ½ de ouders

          over het reilen en zeilen  in groep 1.

          Tijdens de informatieavond worden er ook afspraken gemaakt over welke

          5 ochtenden het kind mag komen proefdraaien.

En er zal een afspraak worden gemaakt over het doornemen van het   

inschrijfformulier.

  

5.    Proefdraaien

 

            Als uw kind 3 jaar en 11 maanden is, mag het op school komen kennismaken.

  Op onze school komen de nieuwe kleuters 5 ochtenden voor hun vierde verjaardag
  proefdraaien / wennen.

            Op de dag dat het kind vier jaar wordt, mag het naar onze school.

  Een kind van vier jaar is nog niet leerplichtig; in het belang van het kind is het echter wel
  verstandig dat het kind de school bezoekt.

 

 

                                                                 Aanmeldprocedure      Basischool St.Franciscus

                Aanmeldformulier       Basisschool St. Franciscus                                               


Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT