woensdag 29 januari 2020 Onze SchoolIdentiteit
 

IDENTITEIT

 

Van inspiratie naar waarden, van waarden naar de onderwijspraktijk.

 

Catent werkt vanuit een katholiekchristelijke traditie. Deze verandert niet door het verstrijken van jaren, maar de huidige tijdsgeest kan wel een nieuw licht werpen op de wijze waarop deze uitgedragen wordt.

Daarom heeft in alle geledingen vanCatent een dialoog over levensbeschouwelijke identiteit plaatsgevonden, die resulteerde in een eigentijdse visie daarop.
Deze visie is vastgelegd in de brochure “Identiteit”.

 

Scholen komen tot leven door de mensen die er werken. De identiteit van een school wordt zichtbaar door de persoonlijke overtuigingen van de betrokkenen bij die school, de onderwijskundige keuzes die de scholen maken en de organisatie van de school.

 

De levensbeschouwelijke identiteit van de scholen van Catent laat zich goed beschrijven aan de hand van de symboliek van een boom. De wortels (voeding), de stam (basis) en takken (vruchten) geven de identiteit vorm. Daarom is op alle scholen tegenwoordig een afbeelding van een boom te zien, waarmee leerlingen en medewerkers inzichtelijk maken wat zij verstaan onder identiteit.

 

Bentu geïnteresseerd in het thema Identiteit?
Wilt u weten waartoe de dialoog over levensbeschouwelijke identiteit heeft geleid?

U kunt ook via de directeur van uw school een brochure verkrijgen of deze aanvragen bij de Stichting Catent via info@catent.nl

Deze website is gemaakt met Schoolwebsite.nu van Heutink ICT